MAGYAR KVÍZ! OKOKSABB VAGY MINT EGY ÖTÖDIKES?

MAGYAR KVÍZ: Sok víz lefolyt a Dunán, mióta kijártad az ötödik osztályt? Valószínűleg. Kitűnő tanuló voltál? Meglehet. Mindenre emlékszel még, amit kívülről fújtál akkor? Meglátjuk.

Kvízsorozatunkban az ötödikes tananyag sarkköveire kérdezünk rá; elsőként a magyarból megmaradt tudásodra vagyunk kíváncsiak. Tudsz mindent, ami benne van az ötödikes tananyagban?

Hangalak és jelentés viszonya szerint melyik csoportba tartozik a „körte” szó?

azonos alakú szavak csoportja
többjelentésű szavak csoportja
egyjelentésű szavak csoportja

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Hogyan soroljuk helyesen betűrendbe az alábbi szavakat: ital, Ingrid, írisz?

Ingrid, ital, írisz
Ingrid, írisz, ital
ital, Ingrid, írisz

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Mi a műfaja Petőfi Sándor János vitéz című művének?

meseregény
elbeszélő költemény
komikus eposz

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Milyen hangtörvény érvényesül a vasdarab szó kimondásakor?

írásban jelöletlen teljes hasonulás
a képzés helye szerinti részleges hasonulás
zöngésség szerinti részleges hasonlás

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Melyik helyesírási alapelv segít a vízpart szó helyes leírásában?

a hagyomány elve
a szóelemzés elve
az egyszerűsítés elve

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Melyik magánhangzónkra igaz, hogy mély, középső nyelvállású, ajakkerekítéses és hosszú?

Ó
Ú
Ű

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Minek a lombja bólingat Arany János Családi kör című versének első versszakában?

almafa
eperfa
körtefa

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Az alábbiak közül melyik műmese?

A csillagszemű juhász
A teáskanna
A megszámlálhatatlan sok juh

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Milyen költői kép található az alábbi példában? „Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!”

hasonlat
metafora
megszemélyesítés

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Mikor játszódik Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című műve?

A 19. század végén
A 19. század közepén
A 20. század elején

Ügyes vagy! 🙂

Ez most nem jó! 🙁

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

MAGYAR KVÍZ: OKOSABB VAGY MINT EGY ÖTÖDIKES?

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...

By |2019-04-02T15:03:18+00:00április 1st, 2019|Irodalom kvíz|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment